Innkalling til skriftlig årsmøte i Hemsedal Idrettslag

Postet av Hemsedal IL den 30. Apr 2020

Innkalling til skriftlig årsmøte i Hemsedal IL 

Hemsedal Idrettslag har pga. Korona-situasjonen ikke fått avholdt ordinært årsmøte. Det gir oss noen nye praktiske utfordringer.

Hemsedal IL må fremlegge et vedtatt årsregnskap for 2019 innen 15.08.20 for å få momskompensasjon. Styret besluttet derfor i samråd med NIF at årsmøte 2020 blir delt i to: 

  • Et skriftlig årsmøte som behandler regnskap og balanse 2019
  • Et fysisk/digital årsmøte ut på høsten, hvor de resterende årsmøte saker behandles.  

Styret innkaller herved til skriftlig årsmøte i Hemsedal IL der regnskap og balanse skal behandles.  

Det skriftlig årsmøte avholdes med frist den 01.06.20 (1 måned fra innkallingsdato). 

Innspill, endringsforslag eller klager sendes til styreleder – Hege Jacobsen, styreleder@hemsedalil.no eller Hemsedal IL, postboks 65, 3560 Hemsedal. 

Saksgang skriftlig årsmøte:

  1. Frist for innsendelse av innsigelser fra stemmeberettigede medlemmer i HIL er senest den 15.05.20 
  2. Hovedstyret frist for svar ut innsendelser er den 22.05.20

 Det er slik at den som tier samtykker.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig for medlemmene Her

For å ha stemmerett:

  • Må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, og
  • Vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
  • Ha betalt kontingent

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til skriftlig årsmøte!

Med vennlig hilsen

HIL Styret

Mal for innspill til skriftlig årsmøte.

 

 Et bilde som inneholder tegning

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 


0 Kommentar

Fotballbanen åpen

Postet av Hemsedal IL den 8. Apr 2020


Banene er nå brøytet. Men det er strenge regler for aktiviteten, se "Fotballens koronavettregler". Alle foreldre må ta ansvar for egne unger og sørge for at de oppfører seg i henhold til reglene. Skilt med koronavettreglene er satt opp ved banen. Dersom folk bryter reglene kan vi bli pålagt å stenge banen for aktivitet.

Alle må ha med egne fotballer, som skal rengjøres før og etter bruk (ref. regel nr. 5). Klubbhuset skal ikke benyttes inntil videre (adgangskoden er endret).

Skateparken er også brøytet så godt det lar seg gjøre. Siste rest av snø smelter trolig i løpet av en dag eller to.

Velkommen til begrenset aktivitet.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline